lunes, 12 de agosto de 2013

Primera reunió


A la primera reunió hem fet l'acta fundacional i els estatuts de la associació.
El President será en Jordi Bermejo; Secretari Toni Gascon; Tresorer Gonzalo i
Vocals tenim a Grabi, Miquel Boix i Miguel Angel Fuentes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario